top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Fvn gir 0 % støtte til bøndene - dessverre !


KOMMENTAR 14.5.21: Politisk redaktør i Fvn, Vidar Udjus, når et lavmål når han setter bøndene opp mot de arbeidsledige. Et bedre sammenligningsgrunnlag burde være fastlegene, som tjener 4-5 ganger mer. Fvn ser dessverre ikke alvoret i situasjonen.Fra bondeopprørets underskriftskampanje

Av Kathinka Aslaksen, publisert 14.5.21


Under overskriften «Provoserende fra bøndene» bagatelliserer politisk redaktør Vidar Udjus snusfornuftig og i kjent moraliserende stil bøndenes krav i jordbruksoppgjøret. Han setter bøndene opp mot arbeidsledige og andre lavtlønnsgrupper. Å sette svake grupper opp mot hverandre er en velkjent og simpel hersketeknikk. Udjus mener bøndene bør være fornøyd med et lønnstilbud på 4,5 %, når privat sektor fikk 2,7 %.


Jeg tror Udjus trenger en liten repetisjon i prosentregning. I følge Statens egne beregninger til årets jordbruksoppgjør var den gjennomsnittlige årslønnna for bøndene i fjor, etter fratrekk av driftskostnader, kr 273 000. Tilbudet om en inntektsøkning på 4,5 % utgjør da kr 12 285. Gjennomsnittlig årsinntekt i privat sektor var samme år (i følge SSB) kr 593 520. Et lønnstillegg på 2,7 % utgjør da kr 16 025. Og for en redaktør i Fvn med lønn over en million betyr et tillegg på 2,7 % hele 28 000 kroner. Ikke så verst !


Som Udjus kanskje kan se betyr dette at privat sektor rykker ytterligere i fra, til tross for et prosentvis lavere tillegg. Det var dette bøndene ikke kunne godta, når den offisielle målsettingen er å minke gapet mellom bøndenes inntekt og andre yrkesgrupper. Men i Udjus’ verden er kanskje prosenter det samme som klingende mynt ?


Jordbruket i Agder er i fritt fall, stadig flere bønder legger ned, men Fvn ser ikke alvoret.

Har du som gjennomsnittsbonden ei lønn på litt over 270 000 i året er 4,5 % en hån. Særlig når lønna di har stått stille i 5 år, du jobber 60 timer/uke, og tariffen til avløseren du må leie inn ligger høyere. Og opprørende blir det når alle disse arbeidstimene gjennom et langt arbeidsliv tilslutt bare utløser minstepensjon.


Bønder kan sammenlignes med fastleger

Et bedre sammenligningsgrunnlag enn alle de korona-arbeidsløse som Udjus henviser til, er privatpraktiserende allmennleger - fastlegene. De har som bøndene et enkeltmannsforetak, de har som mange bønder solid utdanning og gjør utvilsomt samfunnsnytte. Å produsere sunn antibiotika-fri mat til befolkningen med lavt sprøytemiddelinnhold på norske ressurser kan etter min mening sidestilles med å sørge for at folk holder seg mest mulig friske.


Rammene for legenes inntekt legges av staten og er for en stor del regulert og finansiert med offentlige midler – som bøndenes inntekt. En fastlege jobber i snitt 50-60 timer i uka - som bonden (men kan i motsetning til bonden ta ut ferie). Hva tjener fastlegene ? I 2018 var gjennomsnittsinntekten 1,2 millioner, dvs. 4-5 ganger mer enn bøndene. Bøndene ligger helt på bunn i inntektsstigen - men på topp i samfunnsnyttig arbeid, med mange ringvirkninger.


Bøndene er i opprør, men det ser ikke ut til å bevege Udjus. Jordbruket i Agder er i fritt fall, stadig flere bønder legger ned, men Fvn ser ikke alvoret. Landbruksbarometeret 2021 viser endog at bønder på Vestlandet, Agder og i Nordland ser mørkere på framtida enn andre bønder i landet. Hvis vi vil ha sikker og anstendig matproduksjon i dette landet må bøndene tilbys en anstendig lønn og få 100% støtte fra dem som nyter all den gode maten bøndene produserer.


 

Artikkelen har vært forelagt Vidar Udjus, som svarer følgende:


Viser til innlegget fra Aslaksen. Hun har feil premiss, og da blir konklusjonen likedan. Jeg skrev i min kommentar ikke noe om hva som bør bli sluttresultatet av landbruksoppgjøret. Det jeg kritiserte, var at bondeorganisasjonene ikke prøvde å forhandle.


For øvrig er tittelen på innlegget også misvisende, Fædrelandsvennen har ikke ment noe om dette. Jeg skrev en kommentar på egne vegne. Samtidig skrev kulturredaktør Karen Blågestad en kommentar med motsatt konklusjon. Dette for å prøve å speile ulike sider i denne debatten og for å vise de ulike sidene internt hos oss.


Mvh Vidar Udjus
Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comentarios


bottom of page