top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Følgene av Putins krig

Analyse 04.03.2022: Konflikten mellom Russland og Ukraina kan ta lengre tid enn mange til nå har forestilt seg. Og noen vei tilbake til situasjonen før krigen er ikke lenger mulig. Europa, og Norge med, ligger nå avrustet og åpen for Putins vilje. Det er på høy tid å svare på utfordringen med gjenoppbygging av folkeforsvaret for vern om eget land.


illustrasjon: Forsvaret


Av Bernt H. Utne


Vi vet ikke hvor lenge krigen i Ukraina vil vare . Kommentatorer og analytikere har hevdet at krigen blir kortvarig. Enhver langvarig krig har startet under forutsetningen at den skulle bli kortvarig. I august 1914 trodde alle som dro ut i krigen at de ville være hjemme til høstferien. Det stemte ikke, og dette kan denne gangen ta lang tid.

Her er det altså ingen vinnere, men bare tapere!

Krigen i Ukraina er dårlig nytt for alle, ikke minst for Russland og Putin. Hvis han vinner blir det på bekostning av mye lidelse som vil tappe Ukraina og Russland for mennesker og ressurser. Og hvis han taper blir det også kostbart, meget kostbart. Da er han og hans regime ferdig, og Russland kan stå overfor et indre oppgjør som vi ikke aner utgangen av. Landet er vårt største naboland, og et ustabilt Russland med indre uro kan vi ikke ignorere. Her er det altså ingen vinnere, men bare tapere!


Vi er en ressurssterk nasjon, men vi mangler tid. Vi vet ikke om Putin kommer til å gjøre alvor av sine krav som også innbefatter alle tidligere Sovjetrepublikker. Det kan altså dreie seg også om de baltiske land. Og hva med de tidligere Øst-Europeiske vasallstatene? Ingen av disse, med unntak kanskje av Polen, har noe forsvar av betydning. Og det tyske Bundeswehr ligger med brukket rygg etter i tiår å ha vært det tyskerne selv betegner som "kaputtgespart". Også Sverige har bygget ned sin militære kapasitet for å løse andre samfunnsoppgaver. Bare Finland har opprettholdt et virkelig folkeforsvar.


Det tar tid til å utdanne personell og å anskaffe det nødvendige materiellet for den nye sikkerhetspolitiske situasjon. Alle nasjoner vil nå ha moderne materiell, og det vil bli betydelige flaskehalser i produksjonskapasiteten. Ett av de tema som sto sentralt for oss som i 1996-97 utarbeidet forsvarsanalysen for den neste 15-årsperioden var at vi måtte beholde en kadre av militær fagkompetanse innen alle våpenarter for å kunne sikre en rask oppbygging. Det er åpenbart nødvendig nå, og jeg håper vi har det kjernepersonell som kan sikre oppbyggingen.


Og viktigst, vi må begrave innsatsforsvaret. Det er den militære kapasiteten som ble bygget opp etter 9/11 (terrorangrepene på USA 2001) for å gripe inn i andre deler av verden, eksempelvis Afghanistan. Det har ingen mening lenger, og har etter mitt syn aldri hatt det. Vi må tilbake til invasjonsforsvaret. Altså forsvar av eget land, og oppbyggingen må gå så raskt som overhodet mulig.

Dette er altså ikke tiden for noen kompliserte og årelange utredninger. Det er tiden for handling, og vi må starte straks

En oppbygging av forsvaret starter med utdanning av personell og anskaffelse av materiell. Det tar selvsagt tid. Men forutsetningen er tilstrekkelig med midler tilgjengelig. En umiddelbar økning i forsvarsbudsjettet er derfor absolutt påkrevet. Tyskland vedtok i et særskilt parlamentsmøte på søndag 27. februar å opprette et forsvarsfond på 100 milliarder Euro (1000 milliarder korner), samt å øke de årlige forsvarsbevilgninger til 2 % av BNP. Det samme må Norge gjøre. Det vil for norske forhold bety et forsvarsfond på rundt 70 milliarder kroner, pluss en økning i det årlige forsvarsbudsjett til 2 % av vår BNP. Beslutningen fikk bred tilslutning i det tyske parlament (også sosialdemokratene stemte for), og det burde ikke være vanskelig for Stortinget å gjøre det samme.


Vi har i den situasjonen som er oppstått ikke tid til en fullstendig og grundig gjennomgang for å finne frem til et optimalt forsvar sett opp mot tilgjengelige ressurser. Dette er altså ikke tiden for noen kompliserte og årelange utredninger. Det er tiden for handling, og vi må starte straks. Og da er et forsvarsfond slik man nå har opprettet i Tyskland en vei å gå for å begynne en umiddelbar oppbygging.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComentarios


bottom of page