top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Fædrelandsvennen med falske nyheter


Kommentar 16/9-21: Fædrelandsvennen har en rekke ganger kritisert Sørlandsnyhetene for å ha publisert artikler bygd på upålitelige kilder. Men når de på lederplass påstår at stortingsvalget viser at det ikke er noe sterkt ønske i Søgne om løsrivelse fra Kristiansand, gjør de det på helt sviktende grunnlag. På tide å gå i seg sjøl ?Illustrasjon: Odd Jørgensen

Av Øyvind Andresen, publisert 16/9 - 2021


Fædrelandsvennen publiserte i onsdagsutgaven 15.9, som ble spredd i alle postkasser i hele kommunen, en artikkel med overskriften «- Ikke et protestvalg i Søgne». Og de følger opp med en lederartikkel dagen etter: «Søgnefolk stemte ikke for løsrivelse». Begge påstandene bygger på sviktende grunnlag.


Artiklene baserer seg på valgresultatet fra Søgne, hvor forhåndsstemmene ikke er medregnet. På valgdagen ble det avgitt 2198 valgtingsstemmer. Litt enkel regning viser da at så mange som 4580, dvs. nesten 2/3, har forhåndsstemt. (Det er 8872 stemmeberettigede i valgkrets Søgne (2019), og stemmeandelen var 76.4%. 6778 har da stemt, som gir anslagsvis (6778 - 2198) = 4580 forhåndsstemmer).


Resultatet som Fvn baserer seg på for valgkrets Søgne har derfor liten verdi. Men på dette sviktende grunnlaget trekker Fædrelandsvennen og professor Dag Ingvar Jacobsen, UiA konklusjonen at det ikke var tegn på protest ved valget.


Valget var dessuten et stortingsvalg, hvor en rekke andre saker enn kommunereformen selvsagt har hatt betydning.

Men det dårlige journalistiske arbeidet slutter ikke her. Jacobsen sier videre: «De partiene som vedtok sammenslåing, KrF, H og Ap, fikk over femti prosent.» Det han sier her er direkte feil. Det var Høyre, FrP og Venstre som vedtok tvangssammenslåing i Stortinget.


I 2017 vedtok Stortinget med én stemmes overvekt at Søgne og Songdalen skulle slås sammen med Kristiansand. KrF og Ap stemte mot, sammen med SV, Sp og MDG. Lokalpartiene i Søgne var splittet. Bare Frp var enstemmig for. Ordfører Astrid Hilde (Ap) arbeidet for sammenslåing, hvilket var imot hennes eget partis standpunkt nasjonalt.

Verd å merke seg er at Senterpartiet 17. desember 2017 la fram et forslag for Stortinget om mulighet for reversering av vedtak om tvangssammenslåinger. KrF var da på vippen, og stemte imot. Men i utgangspunktet var de imot sammenslåing - det var en reversering de ikke ønsket.


Fædrelandvennen har ikke grunnlag for å trekke noen konklusjon om valget i Søgne var et protestvalg eller ikke. Valget var dessuten et stortingsvalg, hvor en rekke andre saker enn kommunereformen selvsagt har hatt betydning.


Fædrelandsvennen har - med rette - en rekke ganger kritisert Sørlandsnyhetene for å ha publisert artikler bygd på upålitelige kilder. Men her singler det i glasshuset.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page