top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Fædrelandsvennen fremmer privatbilismen


ANALYSE 13/10-21: Et abonnement på Fædrelandsvennens papirutgave i september inkluderte nær 70 hele sider med bilannonser pluss 24 sider med artikler om motor og bil. Det er bra for avisas økonomi, det er bra for den motorinteresserte leseren, men er det bra for miljøet?


Illustrasjon: T. Vestaas

Av Øyvind Andresen, publisert 13/10 - 2021


Argument Agder har foretatt en opptelling av antall bilannonser i Fædrelandsvennens papirutgaver i september. Til sammen dreier det seg om 54 hele sider med annonser relatert til salg av privatbiler og bildeler. I all hovedsak dreier det seg om reklame for nye biler. Vi har ikke regnet med reklameinnstikk og annonsering på digitale plattformer.


Sammenliknet med Aftenpostens papirutgave inneholder Fædrelandsvennen dobbelt så mye reklame for privatbiler til tross for at Aftenposten er landsdekkende mens Fvn er en regionavis.


I tillegg er det hver torsdag seks sider stoff som er skrevet av Tor Mjaaland som har en freelanceavtale med Fædrelandsvennen om å levere innhold på bil/motor. Det står under vigneten MOTOR og inneholder presentasjon av nye bilmodeller og andre artikler om privatbil og bilhold. Onsdag 15. september ble avisa sendt ut gratis til postkassene i Kristiansand. Den utgaven har hele åtte fargerike sider med annonser for nye bilmodeller.


Det er ingen tvil om at reklame for privatbil er lukrativt for avisa. Annonsene er i farger som koster 33 900 pr. side, ifølge annonseavdelingen. Det betyr en inntekt pr. måned på bilannonser som er i størrelsesorden 2 millioner.

A-magasinet følger ukentlig med Fædrelandsvennen, og i september var det 13 hele sider med bilannonser i magasinet.


Til sammen gir dette et inntrykk av at stoff om og reklame for privatbil tar meget stor plass i Fædrelandsvennen, også hvis man sammenlikner med presentasjon av andre transportmidler som sykkel, tog eller buss.


Det er ingen tvil om at reklame for privatbil er lukrativt for avisa. Annonsene er i farger som koster 33 900 pr. side, ifølge annonseavdelingen. Det betyr en inntekt pr. måned på bilannonser som er i størrelsesorden 2 millioner. Annonsering digitalt er heller ikke gratis, men det er ikke med i dette regnestykket. Fædrelandsvennens redaktør vil ikke kommentere dette tallet fordi det er interne tall.


Argument Agder har vært i kontakt med Thomas Braun som er kundesjef for MOTOR i avisa. Han sier at det ikke finnes noen avtale mellom Fædrelandsvennen og bilbransjen om fast annonsering knytta opp mot journalistisk stoff. Dette hadde i tilfelle vært svært oppsiktsvekkende.


Argument Agder har stilt sjefsredaktør og administrerende direktør i Fvn, Eivind Ljøstad, følgende spørsmål. Han svarer via e-post:


Er det utelukkende av journalistiske årsaker at Fvn prioriterer at privatbilismen får så stort volum i avisa?


Det stemmer at bil og eiendom er generere av viktige annonseinntekter for oss. Inntekter vi er avhengige av for å kunne drive journalistikk. Bil og eiendom er også de to områdene som privatpersoner investerer mest av sine penger i. Derfor er det stor interesse for å lese om disse temaene. Innen det vi kaller forbrukerjournalistikk er det ofte slik at store annonseområder henger sammen med hva folk vil lese om og har interesse for. Reise er et annet eksempel på det.


Både på bil og eiendom har vi valgt å samle det meste av innholdet på spesifikke dager i papiravisen. Disse dagene er volumet derfor stort, men uka sett under ett er det ikke spesielt stort, og inkluderer vi nettavisen ser det svært annerledes ut.


Det er allmenn politisk oppfatning at privatbilismen må begrenses om en skal få en bærekraftig utvikling. Jeg vil tro at dette synspunktet også deles av FVNs redaksjon. Hvordan overensstemmer så dette med Fædrelandsvennens praksis på dette feltet som i sum bidrar til å fremme privatbilismen?


Det stemmer delvis. Privatbilisme basert på fossilt drivstoff må begrenses. I 2020 var over halvparten av nybilsalget i Norge elektrisk. I september i år er 90 prosent av private bilkjøp elektrisk. Vårt innhold om bil mener jeg gjenspeiler dette.


Kan vi i framtida regne med mer kritisk journalistikk om bil og bilbruk?


Ja


Til selve undersøkelsen skriver han: Det virker som du utelukkende knytter dine kommentarer/spørsmål til papiravisen. Vår innholdsproduksjon og vårt samlede annonsevolum blir riktigere når man inkluderer alle våre plattformer.Kommentarer? Gå til vår facebook-side eller send til post@argumentagder.no

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page