top of page
  • Forfatterens bildeArgument

En ny corona-strategi er påkrevd


KRONIKK 6.3.21: Det største problemet med dagens vaksine-program er ikke fordelingen av vaksiner, men at vi har for få av dem. Regjeringen må komme opp med en ny og robust plan for den videre håndtering av pandemien. Og det må skje raskt.


Kilde: Wikimedia Commons / U.S. Secretary of Defense

Av Bernt H. Utne, publisert 6.3.21


I en kronikk i Argument Agder 27.2 stiller skribent og lege Per Mathisen spørsmål ved om befolkningen får tilfredstillende og riktig informasjon om koronasituasjonen. Aftenpostens gjennomgang av vaksineprogrammet viser at Norge ligger langt etter Folkehelseinstituttets (FHI) nøkterne prognose, og lysår etter den optimistiske prognosen. I følge den nøkterne prognosen skal ca 2 millioner (ca 37 % av befolkningen) være vaksinert i juni. I skrivende stund har, etter offisielle tall fra FHI, ca. 345 000 (6,4 % av befolkningen) fått sin første dose.


Data fra de siste ukene viser at ca 35 000 pr uke nå blir vaksinert med sin første dose. Hvis nåværende tempo holdes vil ca. 850 000 mennesker være vaksinert med første dose i midten av juni. Det utgjør ca 16 % av befolkningen, og er langt unna den andelen som kreves for å kunne oppnå flokkimmunitet og få kontroll med pandemien.


"... EUs kontrakter med vaksineprodusentene er "extremely unbalanced". De er presise når det gjelder pris og ytelse, men svake og uklare når det gjelder levering og mengde."

Det er grunn til å tro at en del av årsaken til dette henger sammen med at Norge, som får sine vaksiner via EU-landet Sverige, mottar langt færre vaksiner enn opprinnelig forutsatt. Forhandlingene om anskaffelse av vaksiner ble overlatt til EU-kommisjonen, som skulle sikre felles tilgang på vaksiner for alle medlemsland. Kritikken mot EU-kommisjonen for slett gjennomføring av forhandlingsprosessen vokser nå internt i EU ettersom land etter land opplever den samme mangel på vaksiner.


I en artikkel i EU Observer 16.2 tar den kjente belgiske politikeren Guy Verhofstadt bladet fra munnen og legger skylden for misæren på EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen. Verhofstadt er ingen hvem som helst. Han er medlem av Europaparlamentet, ivrig EU-tilhenger og var statsminister i Belgia fra 1999 til 2008. I artikkelen kaller han EUs vaksinestrategi for "a fiasco". I følge Verhofstadt er Europa verdensledende i produksjon av vaksiner, og fremstiller 75 % av alle vaksiner. Også mesteparten av covid-19 vaksinene blir produsert i Europa.


Så hva er problemet? Verhofstadt skriver at EUs kontrakter med vaksineprodusentene er "extremely unbalanced". De er presise når det gjelder pris og ytelse, men svake og uklare når det gjelder levering og mengde. USA, Storbritannia og Israel har "tatt skjeen i egen hånd" og selv forhandlet frem avtaler med vaksineprodusentene. Disse landene vektla rask levering fremfor pris, og ettersom avtalene ble inngått først har de også fått "førsteretten" til vaksinene. Godkjenning av de nye vaksinene ble gjennomført mye raskere i disse landene enn i EU. Følgen av dette er at de er betraktelig nærmere flokkimmunitet enn Norge, som har satset alt på at EU skulle skaffe til veie tilstrekkelig med vaksiner.


Det er mot denne bakgrunn regjeringssjefene i EU-landene Østerrike og Danmark satte seg på flyet til Israel - for å lære av dem hvordan et vaksineprogram effektivt kan gjennomføres. Denne alliansen av to politisk meget forskjellige ledere er prinsipielt interessant. Danmarks Mette Fredriksen er sosialdemokrat og ivrig EU-tilhenger, mens Østerrikes unge og selbevisste Sebastian Kurz er EU-skeptisk høyrepolitiker med populistiske tendenser. Når to så ulike politiske personligheter stikker hodene sammen for å gjøre felles sak er det all grunn til å være på vakt. Da er det alvor!


Debatten i Norge om såkalt skjevfordeling av vaksiner, avhengig av smittetrykk, er sikkert viktig av indrepolitiske årsaker. Men i det store bildet nytter det lite. For vi mangler vaksiner, og det kommer med all sannsynlighet til å være mangelvare også de nærmeste måneder. Hele Europa etterspør nå de samme vaksinene, og dette er produkter som ikke uten videre kan "trylles ut av ermet".


FHI, Helsedirektoratet og regjeringen bør nå vurdere situasjonen påny. Hvis det viser seg at nåværende plan ikke er gjennomførbar, slik vi i Argument Agder mener det er all grunn til å tro, må en ny og robust plan for den videre håndtering av pandemien utvikles. Og det må skje raskt. Jo lenger man klamrer seg til en plan som ikke fungerer, jo verre blir følgene!Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page