top of page
  • Forfatterens bildeArgument

«En nasjon som ødelegger sin matjord ødelegger seg selv»


KOMMENTAR 6.4.21: Bystyret vedtok 24.3.21 å bygge ned en del av det resterende Egsjordet. Atter en gang ofres matjord for utbyggingsinteresser. Konsekvensene av en slik korttenkt politikk kan på sikt bli katastrofale for landet.
Av Per M. Mathisen, publisert 6.4.21


Uansvarlige politikere ?


A nation that destroys its soils destroys itself» sa president Franklin D. Roosevelt en gang i en radiotale til det amerikanske folk. Hans «New Deal» gjenreiste USAs økonomi under den store depresjonen på 30-tallet. Jordbruksavtalen «Agricultural Adjustment Act» var en viktig del av reformpolitikken.


Det politiske flertall i Kristiansand tenker ikke slik. For nå er det vedtatt – deler av det siste gjenværende Egsjordet blir bygd ned for å huse et kontroversielt barne-hospice, som attpåtil ikke har dokumentert behov for å ligge nær sykehuset. Stor folkelig motstand klarte ikke å få politikerne til å snu. Enda en bit av byens matjord bygges ned.

Senterpartiets forslag, om en riktignok redusert arealutbygging, ble vedtatt med stort flertall, mot Høyre og Pensjonistpartiets stemmer, og et par stemmer fra Krf (mindretallet ønsket en større arealbruk, lik det opprinnelige forslaget). Demokratene avsto fra å stemme. Avstemmingen kommer antagelig opp påny pga. en formell feil, men sluttresultatet blir med all sannsynlighet det samme.


... tilgangen på fulldyrka jord har blitt redusert med nær 25 prosent per innbyggar i løpet av de siste 20 årene. Det er dramatisk.

Det er paradoksalt at dette skjer under corona-pandemien. Mange har fått øynene opp for betydningen av egen matproduksjon for matforsyning og matsikkerhet. Vi produserer bare ca. 40 % av maten vår selv. 60 % importeres fra EU og resten av verden. Dersom forsyningslinjene fra utlandet bryter sammen vil vi kunne få hungersnød.


Det er også litt paradoksalt at dette skjer samtidig med at det er blitt et viktig klimapolitisk mål å redusere kjøttforbruket. Da må produksjonen av andre proteinrike matsorter økes, og til det duger bare den beste matjorda.


Men Norges svært begrensede matjord bygges ned år for år, bit for bit. Litt her, og litt der – pytt, hva betyr et lite jordstykke ? Avisen Nationen skrev tidligere i år at tilgangen på fulldyrka jord har blitt redusert med nær 25 prosent per innbyggar i løpet av de siste 20 årene. Det er dramatisk.


Det må ofte en krise til før politikere våkner. I denne sammenhengen betyr det matmangel. Men nedbygd matjord er det for sent å redde. Resultatet kan bli at Norges befolkning rett og slett må reduseres, evt. forutgått av en sultkatastrofe. Færre hender til å «bygge landet», færre hender til å sikre velferden.


I politiske festtaler omtales ofte matjorda som «hellig», men i praktisk politikk ble det for vanskelig for representantene i Kristiansand bystyre (med unntak av Demokratene). Politikerne forsøkte å legitimere vedtaket med at videre nedbygging stoppes. Men er det godt nok ? Vedtaket viser med all tydelighet at jordvern fortsatt må vike for utbyggingsinteresser. Erfaringsmessig er «ansvarlige» politikere best på jordvern i etterpåklokskapens lys. «Vi ville nok ikke ha gjort dette vedtaket i dag» sa Harald Furre (H) før valget i 2019 vedrørende den pågående nedbyggingen av matjord på Bjørndalssletta.


I Kristiansand tar politikerne det for gitt at hyllene på Rema 1000, Kiwi og Coop skal fortsette å være fylt opp av livsnødvendige matvarer. Og det vil de nok – en stund. For selvsagt

hadde Roosevelt rett. Den nasjon som bygger ned matjorda si bygger ned seg selv.Kommentarer? Send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page