top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Direktør for kultur og innbyggerdialog


ANALYSE 5.10.2021: Camilla Jarlsby er tilsatt som ny direktør for kultur og innbyggerdialog i Kristiansand. Hun får en krevende oppgave i å bygge en tillitsfull og transparent forbindelse mellom kulturlivet, innbyggerne og kommunens ledelse.


Camilla Jarlsby Illustrasjon: UiA

Av Bernt H. Utne, publisert 05.10.2021


Så var stillingen som ny kulturdirektør etter Torbjørn Urfjell avgjort. Camilla Jarlsby (59) har takket ja til den meget utfordrende oppgaven som direktør for kultur og innbyggerdialog i Kristiansand. Offentlighetens interesse har hovedsakelig hatt fokus på kulturdelen av stillingen. Men Jarlsby får også ansvaret for kommunens dialog med sine innbyggere, og det er trolig her hun får sine største utfordringer.


Camilla Jarlsby vil få god bruk for alle sine kommunikasjonsevner i jobben hun tiltrer på nyåret.

For i mange av de mest omstridte politiske sakene i kommunen handler det ikke om det resultat man har kommet frem til. Like mye dreier det seg om prosessen frem mot beslutningen. Dette er forhold som Argument Agder har omtalt flere ganger, første gang i april 2020. I artikkelen om lovlighetskontroll dreier det seg også om uenighet i forbindelse med beslutningsprosessen i forkant av vedtaket. God dialog med innbyggerne og deres valgte representanter i det politiske miljø vil utvilsomt bidra til å dempe konfliktnivået i ømtålige saker. Camilla Jarlsby vil få god bruk for sine kommunikasjonsevner i jobben hun tiltrer på nyåret.


Prosessen rundt denne ansettelsen har vært omstridt. Bystyrerepresentantene Nils Nilsen og Makvan Kasheikal fra Demokratene hevdet begge uavhengig av hverandre at anonyme kilder hadde informert dem om at det før stillingen var utlyst hadde vært "uformelle samtaler" mellom Mette Gundersen og folk fra administrasjonen. Slike udokumenterte påstander er gift for tilliten til en uavhengig og transparent ansettelsesprosess. I en egen artikkel om ansettelse-av-ny-kultursjef har vi i Argument Agder redegjort for hvilke retningslinjer som gjelder for offentlige stillinger. Som omtalt i artikkelen gjelder for denne type stillinger det såkalte kvalifikasjonsprinsippet. Det betyr at den best kvalifiserte søkeren skal ansettes. Ved vurderingen av hvem som er best kvalifisert, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, og sammenholde kandidatene opp mot kvalifikasjonskravene som er fastsatt i utlysningen. På bakgrunn av påstandene om uregelmessigheter besluttet kommunens kontrollutvalg 23. september at kommunerevisjonen skulle gjennomgå ansettelsesprosessen .


Hvis Gundersen har vært inne til flere intervjuer er hun trolig den andre som har vært intervjuet to ganger

Ut fra søkermassen, og omtalen av søkerne tilgjengelig for offentligheten, har interessen for jobben vært høy med mange godt kvalifiserte søkere. I en uttalelse til Fædrelandsvennen 4.10.2021 opplyser kommunedirektør Dunsæd at seks kandidater har vært innkalt til intervju. To av disse forteller hun har vært inne til andregangs-intervju. I samme artikkel bekrefter kommunedirektøren at Mette Gundersen var en av kandidatene som "var kvalifisert og inne til intervju". Til Fædrelandsvennen uttaler Mette Gundersen samme dag at hun ikke er tilbudt jobben, men at hun "har vært på spennende intervjuer". Med Gundersens bruk av flertallsformen kan man få inntrykk av at hun har vært inne til flere intervjuer. Etter som Jarlsby fikk tilbud om stillingen og takket ja er det overveiende sannsynlig at hun er en av de to som i sluttrunden har vært til andregangs-intervju.


Hvis Gundersen har vært inne til flere intervjuer er hun trolig den andre som har vært intervjuet to ganger. Det innebærer at Mette Gundersen har vært vurdert som en av de to mest aktuelle kandidatene, men som i sluttrunden ble vurdert etter Camilla Jarlsby.


Argument Agder har konfrontert kommunedirektør Dunsæd med Mette Gundersens uttalelse, og spurt om Gundersen har vært innkalt til flere intervjuer. Dunsæd svarer i en SMS at "hvem som har vært tilkalt til intervju er unntatt offentlighet". Men til tross for dette har hun overfor Fædrelandsvennen bekreftet at Gundersen er en av de seks aktuelle kandidater som har vært intervjuet. Mette Gundersen har ikke besvart vår henvendelse om antall intervjuer hun har vært på.


Ansettelsesprosessen rundt ny direktør for kultur og innbyggerdialog har vært ryddig. Regelverket har etter de informasjoner vi har fått innsyn i vært fulgt, og vi gratulerer Camilla Jarlsby med sin nye og krevende oppgave.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comentários


bottom of page