top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Containerhavnen - Arendal et alternativ?

Synspunkt 13.02.2023: Arendal havn forbereder oppstart av containertrafikk fra terminalen i Eydehavn i løpet av året. Havna har kaier, areal, kraner og håndteringsutstyr på plass allerede. Kan det være et alternativ til den planlagte utbygging i Kongsgård-Vigeområdet?


Illustrasjon: Arendal havn, foto Arendal havn

Av Einar Øgrey Brandsdal, publisert 13.02.2023


Containerhavnen må flyttes

I en egen artikkel, 8 februar "Behov for ny containerhavn" stilte jeg spørsmålet om ikke andre havner som for eksempel Larvik kan løse næringslivets behov for containertransport .Som kjent har det vært store utfordringer med dagens containerhavn i Kristiansand. Den ligger midt i sentrum av byen og vanndybden langs kai er for liten til å kunne ta de største containerskipene. Tidligere havnedirektør Halvard Aglen understreket bl. a. dette forhold da han i 2018 kunne fortelle at havna "må avvise anløp fordi skipene stikke for dypt". Mange forhold tilsier derfor at dagens havn bør bort fra sentrum. Så er spørsmålet, hvor kan den da ligge?


Kan Arendal være et alternativ?

Et alternativ er det bystyret i Kristiansand vedtok like for valget i 2019, nemlig Kongsgård/Vige. Men der har naboene på Søm og Lund satt foten ned. Finnes det andre alternativer? Mandal har vært påtenkt og Larvik er også et innspill som jeg har vært positiv til. Høyres bystyrerepresentant i Arendal, Haagen Poppe (H), tipset meg om at kanskje havna i Arendal kan være et alternativ?


Arendal havn

Jeg tok da kontakt med Arendal havn ved havnefogd Rune Hvass. Han kunne fortelle at Arendal havn nå i løpet av året forbereder oppstart av containertrafikk fra terminalen i Eydehavn. Havna har kaier, areal, kraner og håndteringsutstyr på plass allerede. Etableringen av Morrow batteries, og andre bedriftsetableringer planlagt nær havna er driveren bak etablering av container og roro kapasitet i Eydehavn. De første containere forteller havnefogd Hvass vil ankomme allerede i mai/juni med en forventet mengde første år 2023 kun på ca 1000TEU (20 fots containere).


Kapasitet og utviklingspotensial

Morrow vil alene forventes å ha et betydelig containervolum (gitt at etableringen følger milepælsplanen) og Arendal havn antar en årlig total godsmengde (inkl Morrow) på ca 70 -80 000TEU fra 2028/2029. Eydehavn vil effektivt kunne operere med slike trafikk tall i fremtiden, men havnen har planer for etablering av dryport / logistikk HUB nær E18 for å kunne vokse ytterligere fra 2028 dersom godsvolumet skulle tilsi det. Eydehavn ligger kun 5 km unna dagen E18, og allerede i dag kan man kjøre utslippsfritt med tungtransport fra havna til den planlagte dryport.


Jernbane

Det er derfor lite realistisk å anlegge jernbane ned til havna kommende 10 års periode. Kostnadene lar seg ikke forsvare. Den største utfordringen for gods på bane er Sørlandsbanens totale kapasitet, der tilgang til kun ett spor, få påkoblingsmuligheter og kapasitetsproblemer ved destinasjon Alnabru i Oslo legger betydelig begrensinger på fremføringen av gods.


Næringslivets behov

Alle offentlige havner har mottaksplikt for skip, og skal tilrettelegge for alle vareeiere som har et transportbehov. Men Arendal havn har ingen planer om å gjøre markedsmessige fremstøt eller henvendelser mot bedrifter som i dag benytter Kristiansand havn. De som finner at tilbudet i Arendal er gunstig for sin bedrift er velkommen sier Hvass. Han mener at fremtidig verdiskapning i Agder vil være avhengig av mer havnekapasitet. Det er derfor et økende behov for flere store veldrevne havner flere steder på Agder. Det vil tjene næringslivets behov og gi økt konkurransekraft.


Nytenkning nødvendig

Dette er som vakker musikk i mine ører. Tonen og harmonien stemmer, og takten passer med næringslivets behov. I havnespørsmålet er det altså mange løsninger. Det er bare om å gjøre å se dem. Til det kreves vilje til nytenkning. Det er å håpe at den nye havneledelsen er villig til å se problemstillingen med friske øyne. Mulighetene er mange og behovet for nytenkning er stort.


Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Komentarze


bottom of page