top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Bussjåførene fortjener bedre lønn!

LEDER: Bussjåførene ble under pandemien oppgradert til å ha en «samfunnskritisk funksjon». Nå trenger de all støtte i sin kamp for høyere lønn og bedre arbeidsforhold og sikkerhet.


foto: Norsk Jernbaneforbund


Av Øyvind Andresen - publisert 27/9 2020


Bussjåførene lokalt har gått i streik sammen med tusenvis av kolleger over hele landet. Fra lørdag morgen står bussene i Kristiansand, både de som brukes i lokaltrafikken og på

langdistanse. De streikendes viktigste krav er innfrielse av arbeidsgiverens 13 år gamle lønnsløfte om et nivå på linje med gjennomsnittelig industriarbeiderlønn. Det motsatte har skjedd: De siste tre årene har lønnsforskjellen økt med 16 000 kroner.


Sjåførene har krevende skiftordninger med lav lønn og dårlig sikkerhet. En bussjåfør kan være opptatt på jobb i opp mot 70 timer per uke, men får kanskje betalt for halvparten. Dette kalles delt skift, hvor sjåføren må ta fri uten lønn midt på dagen. Jobben blir tilnærmet umulig å kombinere med familieliv. Rekrutteringen til yrket er dårlig, gjennomsnittsalderen er høy, og yrket er svært mannsdominert.

Sjåførene har krevende skiftordninger med lav lønn og dårlig sikkerhet. En bussjåfør kan fort være opptatt på jobb i opp mot 70 timer per uke, men får kanskje betalt for halvparten.

Noen av toppsjefene i busselskapene tjener opptil ti ganger mer enn sjåførene. I fjor kunne f.eks. administrerende direktør i Vy buss, Ole Engebret Haugen, heve en årslønn på snaue 3,3 millioner.


Pandemien har vist hvilke yrkesgrupper som er helt nødvendig for å holde samfunnet i gang: lærere, helsepersonell, arbeidere i butikk, renhold – og ikke minst transport. Bussjåførerne ble i vår oppgradert til å ha en «samfunnskritisk funksjon». Det gjaldt ikke direktør Ole Engebret Haugen. Nå er forventningen en lønn som står i forhold til ansvaret. Ingen lever av fine ord og applaus fra balkongene.


Arbeidsgiverne vil bruke koronaen som pressmiddel for å framtvinge tvungen lønnsnemd. Dette må myndighetene avvise. Det er verdt å merke seg at et krav om at sjåførene skulle få bedre tid til å sikkerhetssjekke bussene, ble avvist. Ved å innfri de streikenes rettferdige krav, kan man unngå en langvarig streik.


Fellesforbundet, Fagforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Yrkestrafikkforbundet forhandler sammen om bussbransjeavtalen, med motparten NHO Transport og Spekter. Nå streiker omtrent 8500 sjåfører i landet. AKT (Agder kolletivtrafikk) er altså ikke part i saken som bussjåførenes arbeidsgiver.Kommentarer? Send til post@argumentagder.no


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page