top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Bom til IKEA, men ikke til Silokaia!

Synspunkt 11.04.2023: Forslaget om bom inn til IKEA er urimelig mener artikkelforfatteren, og oppfordrer Lillesand, Birkeland og Iveland til å vurdere å trekke seg fra samarbeidet i Kristiansandsregionen.


Illustrasjon: Bomstasjon, foto Agder Bomdrift

Av Steinar Bergstøl Andersen (FrP), Fylkesordførerkandidat Agder Fylkeskommune, publisert 11.04.2023


Som direkte følge av den globale klimakrisen så skal Sørlandssenteret og Ikea omringes av bom. Men det er et sted som er som en slags fristad, det er Silokaia. Det er ikke busstilgang til Kunstsilo og Kilden, og det er heller ikke bomstasjon. 


Jeg vil anbefale Lillesand, Birkenes og Iveland vurdere å trekke seg ut av region Kristiansand. Mens Vennesla og Lindesnes som siden 2015 har sørget for en rivende utvikling, med næringsetableringer og trygge lokalmiljø og skoler sammenliknet med Kristiansand. Da lurer jeg på hva Birkenes og Iveland har igjen for medlemskapet i Region Kristiansand. Er det alle planene som begrenser deres mulighet til å etablere næringsvirksomhet, er det Norges beste sykkelsti mellom Vågsbygd og Sørlandsenteret eller er det turene til Oslo å møte Agder benken på Stortinget som er trekkplasteret? I Kristiansand har FrP foreslått å legge ned Region Kristiansand. Vi er av den oppfatning at dette samarbeidet burde unyttes bedre, og at kommuner samarbeider uten at de må være medlemmer i Region Kristiansand. 


Slik at vi kan bygge mer industri og tiltrekke oss flere arbeidsplasser

Agder trenger å produsere mer kraft for å sikre industri og utvikling, men det er kun Marius Arion Nilsen (FrP) fra Agder-benken som vil vurdere kjernekraft. Skal Region Kristiansand ta en viktig lederrolle, så må vi bruke vårt verdensledende kunnskapsmiljø innen olje og gass industrien og UIA til å bli best i landet innen kjernekraft. Slik at vi kan bygge mer industri og tiltrekke oss flere arbeidsplasser. Det er det som må være målet til Region Kristiansand, hvis ikke så ser jeg ærlig talt ikke meningen. Nabokommuner samarbeider med hverandre uansett, og jeg ser at Kristiansand isolert sett kan tjene på regionsamarbeidet, men det er vanskelig å se Birkenes og Iveland sine fordeler. Blir spennende å se hva ordfører Holmer-Hoven i Lillesand gjør fremover. Går han ut så rakner det fort i Birkenes også. 


Vi må endre hele måten vi opererer på i Agder. Vi trenger flere arbeidsplasser, industri, attraktive bo miljø og vi må ta nasjonale roller innen fremtidens muligheter. Forrige gang de var på Oslo tur, og møtte Agder-benken til møte, kom det en helsides kronikk i Fædrelandsvennen om at Kunstsilo er viktig for alle kommuner. Ordførere i Birkenes, Iveland, Lillesand og Lindesnes skrev under på kronikken. 


Jeg håper at Region Kristiansand endrer seg, og bruker energi og tid på saker som trygger, skaper eller styrker næringsetableringer, UiA, og utviklingen av våre tre sykehus

Jeg tror de aller fleste innser at fokuset heller burde være på viktigere saker. Bedre sykehus, E39 helt frem til Stavanger, kjernekraft, la leverandørindustrien designe ny havn og jobb konkret opp mot statlige virksomheter som kan flyttes ut av Oslo og til Kristiansand. 

Jeg håper at Region Kristiansand endrer seg, og bruker energi og tid på saker som trygger, skaper eller styrker næringsetableringer, UiA, og utviklingen av våre tre sykehus. Så kan vi ta en nasjonal rolle innen kjernekraftverk, og tiltrekke oss mange nye arbeidsplasser og kraftkrevende industri. Kommentarer? Gå til vår Facebookside, eller send til post@argumentagder.nobottom of page