top of page
  • Forfatterens bildeArgument

BESTILLINGSVERK FRA ASPLAN VIAK

LEDER: Utredningen om mulig containerhavn i Kolsdalsbukta er åpenbart et bestillingsverk for å velsigne en høyst omstridt beslutning om flytting til Kongsgård-Vige. Den slags fremferd er respektløst overfor flertallet i kommunestyret, som har bedt om en uavhengig utredning.Kilde: Google Earth

Av Bernt Utne – publisert 13. mai 2020


Det er opplysende å lese innledningen i den såkalte uavhengige utredningen om mulig containerhavn i Kolsdalsbukta. Oppdraget ble gitt konsulentfirmaet Asplan Viak. Firmaet har levert en trykksak av respektabelt omfang (42 sider), og rikelig utstyrt med illustrasjoner, kartplaner og statistikk. Utredningens viktigste informasjon finnes allerede på side 6. Der fremgår det at formålet med oppdraget er: «Kvalitetssikre konklusjonen om at en fremtidig containerhavn i Kolsdalsbukta ikke lar seg gjennomføre innenfor realistiske økonomiske rammer og fremtidig arealbehov».


Og lenger er det ikke nødvendig å lese. For klarere kan man ikke si det. Utredningen er åpenbart et bestillingsverk for å velsigne en høyst omstridt beslutning om flytting av containerhavna til Kongsgård-Vige. Den slags fremferd er respektløs overfor flertallet i kommunestyret, som har bedt om en uavhengig utredning. Og flertallet i kommunestyret er etter Kommuneloven kommunens øverste organ. Det skulle man ikke tro de involverte har forstått når man leser formålet med Asplan Viak’s utredning.


Før trykksverten har tørket er den såkalte uavhengige utredningen derfor moden for makuleringsmaskinen. Det er dog ingen ulykke å legge utredningen frem for politisk behandling. Skulle imidlertid et flertall av politikere velge å ta utredningen alvorlig ville det være en ulykke for næringslivet, byen og regionen. For det betyr i realiteten at en nedleggelse av containerhavna rykker nærmere.


Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Comments


bottom of page