top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Behov for arbeidsmarkedstiltak i Agder


KRONIKK 13.10.20: Som følge av pandemien har mange mistet inntekt og jobb. Regjeringen må bevilge mer midler til arbeidsmarkedstiltak, og de bevilgede midler må kanaliseres til de regionene som har størst utfordringer, deriblant Agder.
Av Steinar Bergstøl Andersen (FrP), leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet, Agder fylkeskommune. Publisert 13.10.20


En av konsekvensene av korona pandemien er at mange har mistet inntekt og jobb. Veien tilbake til arbeidslivet er blitt lengre for mange. Spesielt ser vi dette i Agder. Derfor mener jeg at vi må øke midler og ressurser til arbeidsmarkedstiltak. Det er ikke nok med ekstra 825 millioner til arbeidsmarkedstiltak som regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett. Vi har rekordmange utenfor arbeidslivet, og Agder er spesielt utsatt. Regjeringen er klar over at dette er en utfordring, og derfor hadde jeg trodd det hadde kommet mer ressurser til arbeidsmarkedstiltak.


Skal vi komme styrket ut av krisen, må vi inkludere flere i arbeidslivet. Vi har en krevende økonomisk situasjon, i Agder fylkeskommune og i kommunene, som følge av korona-pandemien. Det er positivt at NAV får ressurser til kurs og kompetansehevning. Vi trenger også øremerkede midler til fylkeskommunen og kommuner for å kunne gi bedre oppfølgning av de utenfor arbeidslivet. Og vi trenger økte midler til ressursteam slik i at de i større grad kan jobbe med sosialt entreprenørskap, dessuten flere ansatte i NAV som kan følge brukerne tettere opp.


En bedre politikk for å inkludere flere i arbeidslivet er noe som kommuner og fylkeskommuner kan spille inn til regjeringen. Så skal jeg gjøre mitt for at disse utfordringene blir synliggjort for FrP som også skal forhandle med regjeringen. Det er, til tross for pandemien, kun foreslått 825 millioner ekstra til arbeidsmarkedstiltak, mens det blir 2 milliarder til karbonfangst. Jeg kan ikke skjønne at det er god politikk. Vi må ha flere ut i arbeid, og da må slike prioriteringer endres.


I Agder fylkeskommune har vi i den politisk ledelsen vært tydelige på at vi ønsker et tettere samarbeid med selskap og bedrifter som viser resultater når det gjelder å inkludere flere. Men for å få dette på plass, må vi ha ressurser slik at vi kan iverksette tiltak som vi vet gir resultater.

Jeg ønsker at de 825 ekstra millionene kanaliseres til de regionene som har størst utfordringer. Dette har jeg tatt opp med våre stortingsrepresentanter. Men dette lasset må vi dra sammen, og hele Agderbenken må levere. FrP er klare for å bidra - hva kan Agder Høyre og Agder KrF gjøre for at disse midlene kanaliseres til de regionene som har størst utfordringer? Høyre har statsråden i det aktuelle departementet. Kan vi forvente at Agder Høyre leverer varene med tanke på kanalisering av midler til Agder ?

Комментарии


Комментарии отключены.
bottom of page