top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Astrid Hilde: - Ingen kommentar

Søgnes tidligere ordfører, Astrid Margrethe Hilde, vil ikke svare på spørsmål fra Argument Agder om kommunesammenslåinga med begrunnelse at hun ikke lenger er politisk aktiv.foto: Cool Planning, New Kristiansand


Av Øyvind Andresen, publisert 13/10 2020


I Søgne og Songdalen er nå mange opprørt over resultatene av kommunesammenslåinga med Kristiansand fra 1/1 2020. Motstanden kommer til uttrykk i facebook-gruppene «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake ❤️» med 2500 medlemmer og «Nok er Nok. Vi vil ha Songdalen Kommune tilbake» med 700 medlemmer. Oppslutningen stiger for hver dag. Ifølge undersøkelser, publisert i Fædrelandsvennen, er bare en av ti i Søgne fornøyd med sammenslåinga. Hadde de kommunale tjeneste holdt seg på samme nivå – eller blitt bedre – slik det ble lovet på forhånd, hadde ikke denne reaksjonen kommet.


Kritikken har i stor grad rettet seg mot Søgnes siste ordfører, i perioden 2015-2019, Astrid Margrethe Hilde. Det blir framholdt at hun gikk videre med å arbeide for kommunesammenslåinga etter at både en folkeavstemning og et kommunestyrevedtak ville stoppe den videre prosessen. Hun blir også anklaget for å ha gitt brutte løfter om nærdemokrati, svømmehall og bedre tjenester. Vi har formidlet denne kritikken videre i to artikler i Argument Agder.


Vi har i den forbindelsen sendt en forespørsel via SMS til Hilde om vi kunne stille noen spørsmål til henne om kommunesammenslåinga. Svaret er kort: «Jeg er ikke lenger politisk aktiv og har ingen kommentarer.»

Til opplysning er Astrid M. Hilde oppført som andre vararepresentant til Stortinget for Vest-Agder Arbeiderparti i perioden 2017-2021. Hun er i dag seniorrådgiver for samfunnskontakt i Agder Energi Nett AS, og dessuten styreleder for Norsk kulturskoleråd avd. Agder og styremedlem i Stiftelsen Barnefilmfestivalen.Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page