top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Arven etter Trump


KRONIKK 16.2.21: Under Trump fikk hvite amerikanere bedre økonomi, og antallet fattige falt betydelig. Men kløften og motsetningene mellom forskjellige befolkningsgrupper er stor. Det blir Bidens største utfordring.Illustrasjon: T. Vestaas

Av Bjørn Breien, publisert 16.2.21


Etter Trumps vanvitttige sluttdager har flere seriøse publikasjoner vurdert hans president- periode. Var han verre eller bedre enn sine forgjengere?


Det som kommer frem er at under Trumps periode fra 2017 til 2021 økte lønningene raskest for arbeidstakerne med lavest lønninger. Uansett hva årsaken måtte være opplevde mange amerikanere økonomiske lyspunkter under Trump. Medianinntekten for husholdningene var på sitt høyeste i 2019. Ingen annen president kan vise til noe lignende!


Mindre enn halvparten av svarte eier sin egen bolig - mot tre firedeler av de hvite.

Og andelen amerikanere som levde i fattigdom falt sterkt under Trump. Mens nesten 15 % ble regnet som fattige i 2014, sank tallet til 10 % i 2019, i følge det amerikanske folketellingsbyrået. Så kom Corona og snudde alt - og Trump gjorde en dårlig figur.


Det er ingen tvil om at den økonomiske ulikheten i USA er knyttet til etnisitet og hudfarge. I siste kvartal 2020 var arbeidsledigheten for svarte 9.9 %. For hvite var den 5.8 %. Problematikken berører flere områder. Mindre enn halvparten av svarte eier sin egen bolig - mot tre firedeler av de hvite. De demografiske forskjellene i USA preger landet sterkere enn i alle andre høyt utviklede industriland. Disse forskjellene lar seg ikke utjevne over natten, og bidrar til å opprettholde et høyt internt spenningsforhold.


Trump vekket et håp i den hvite middelklassen, særlig blant den delen som slet med å få endene til å møtes. Denne gruppen ser på seg selv som selve grunnmuren i det amerikanske samfunnet. Samtidig medfører den sterke veksten i andre deler av den amerikanske befolkningen at den hvite middel- og arbeiderklassen om én generasjon kommer i mindretall. Det oppfatter mange av dem som en trussel. Her ligger noe av grunnlaget for de motsetninger som preger USA. Det er også årsaken til at det håp som Trump vekket hos sine tilhengere gled over i skuffelse, frustrasjon og sinne da valgnederlaget var et faktum.


Trump fikk til en sterk vekst for de hvite, mens det svarte mindretallet ble stående igjen på perrongen. Kløften mellom forskjellige befolkningsgrupper i USA utgjør president Bidens største utfordring. Om han kan slå en bro over denne kløften gjenstår å se.Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page