top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Angrep på Argument Agder

Kommentar 19.09.2022: Argument Agder har åpenbart trakket på såre tær. Det er vi verken overrasket over eller lei oss for. Men å bli karakterisert som et troll under broa som ingen kommer unna var en ny opplevelse. Det viser bare at våre analyser og kommentarer har truffet godt.


Illustrasjon: Norske huldre - og eventyr, tegning av Otto Sinding 1879


Av Bernt H. Utne, publisert 19.09.2022


Høyres unge og håpefulle Nicolai Østeby (19) svinger i en artikkel i Fædrelandsvennen 15. september pisken over Argument Agder, og kaller oss "et troll under broa som alle nye politikere må gå over". Ikke bare er vi et troll. Vi terper i følge Østeby på de samme sakene. Det er Gartnerløkka, Kunstsiloen og den planlagte havneflyttingen til Kongsgård-Vigeområdet, som han betegner som et tre-hodet monster. Det er et monster han mener vi måler alle nye politikere mot.


Men det er våre analyser av vårens nominasjonsprosesser i Høyre og Arbeiderpartiet som Østeby først og fremst mener er eventyrfortellinger. Trolig er det artiklene "Politisk generasjonsveksel" og "Inni er de like" som han har i tankene. Felles for disse artiklene er at de er analyser av nominasjonsprosessene i Høyre og Arbeiderpartiet, og vinnerkandidatenes holdning til viktige politiske tema i debatten siste valgperiode. Det liker åpenbart ikke Østeby at vi skriver noe om. Han ønsker heller at vi fokuserer på vinnerkandidatenes hjertesaker, som skal være likestilling (Adriana Ruiz, Ap), arbeidslivet (Kenneth Mørk, Ap) og idretten (Mathias Bernander, H).


Og selvfølgelig er det en ung politiker med kort fartstid og store ambisjoner som svinger sverdet. Men bak ham står det andre som selv ikke våger eller finner det tjenlig å stå frem.

Nicolai Østeby er åpenbart en ung mann med ambisjoner. Han skal opp og frem i Høyre, og da må han selvsagt fremme meninger og synspunkt som vekker gehør blant toneangivende kretser i partiet. Et angrep på Argument Agder og våre kritiske artikler faller nok i god jord hos de som føler seg truffet av våre analyser. Det indikerer at de vurderinger som artiklene bygger på har truffet rimelig godt. For ellers ville det selvsagt ikke vært noen grunn til å gå til et direkte frontalangrep på Argument Agder. Og selvfølgelig er det en ung politiker med kort fartstid og store ambisjoner som svinger sverdet. Men bak ham står det andre som selv ikke våger eller finner det tjenlig å stå frem.


Østebys angrep ble besvart i Fædrelandsvennen 16. september gjennom artikkelen "Trollet under broa". For de som ikke har adgang bak Fædrelandsvennens betalingsmur gjengis hovedpunktene i vårt tilsvar:

"Prosessene som ledet frem til valget av Kenneth Mørk (Ap) og Mathias Bernander (H) var konfliktfylt og temmelig omstridt. Bernander vant en kampavstemning etter massiv mobilisering mellom to klare politiske alternativer. Og Mørk ble valgt i kampvotering i første valgrunde mot to av partiets veteraner. Men det skjedde først etter at partiets foreslåtte kandidat like før nominasjonsmøtet trakk sitt kandidatur. Valgprosessen i begge partier var altså oppsiktsvekkende, og det må vi selvsagt skrive om.

Enda mer oppsiktsvekkende var de to nyvalgte ordførerkandidaters første offentlige opptreden. I stedet for å diskutere politiske tema som skiller de to klassiske politiske motstandere, lot de nyvalgte kandidatene seg fotografere foran ordførerpodiet i bystyresalen. Noe som selvsagt henleder oppmerksomheten mot bystyreverv, altså ordfører/varaordførerposisjon. Samtidig antydet de et mulig samarbeid etter valget. Det var kanskje ikke sånn de ønsket å fremstå, men Fædrelandsvennen vinklet saken slik, og de lot det begge skje. De politiske reaksjonene i begge partier var selvsagt sterke, og det må vi naturligvis skrive om."


Da utsagnet falt var langt over halvparten av velgerne (58 %), mange av dem Høyres kjernevelgere, motstandere av Kunstsiloen. Likevel har Furre og hans meningsfeller ennå ikke forstått hvorfor han ikke ble gjenvalgt

Årsaken til valgskredet i 2019 ligger i hvordan hovedkandidatene fra Høyre og Arbeiderpartiet selv valgte å fremstå. Fra begge partier ble det inntatt standpunkt i omstridte saker som de visste var upopulære blant mange velgere. Likevel valgte begge partier å presse sakene gjennom med en retorikk som formidlet at det var politikerne som var de kloke, og de som forsto hva som var velgernes beste. I artikkelen "Hvem er sjefene?" i Argument Agder 30. november 2021 blir denne retorikken nærmere drøftet. 17. mars 2019, et halvt år før bystyrevalget, uttalte f. eks. daværende ordfører Harald Furre (H) i artikkelen "Motstanden øker mot Kunstsilo" til Fædrelandsvennen: "Det er en viktig rolle for politikere å tørre å ta beslutninger som vi mener er riktige på lengre sikt selv om de ikke er populære på kort sikt." Da utsagnet falt var langt over halvparten av velgerne (58 %), mange av dem Høyres kjernevelgere, motstandere av Kunstsiloen. Likevel har Furre og hans meningsfeller ennå ikke forstått hvorfor han ikke ble gjenvalgt. Under Arendalsuka 17, august, i en debatt om hvor viktig kultur er for demokratiet, uttalte han f. eks. med tydelig henvisning til Kunstsiloen (sitat): "Et kulturhus koster så og så mange millioner, og en ordfører."


Men en ting er vi imidlertid enig med Østeby i. Det er nå viktig å komme videre. Og da nytter det ikke med fortsatt gnåling om hva som skjedde i forkant av siste bystyrevalg. Det er fortid, og de som den gang følte seg rammet av velgernes dom må kunne legge skuffelsen bak seg.


Og så vil vi invitere alle politikere, samfunnsdebattanter og andre til å fremme sine meninger gjennom Argument Agder. Vi publiserer alle artikler som er underbygget og begrunnet av sporbar argumentasjon fra alle politiske leire. Artikkelen til Østeby, med angrepet på våre analyser, ville vi selvsagt publisert. Dessuten ville det vært mer realt og rakrygget å fremme kritikken direkte i Argument Agder enn via Fædrelandsvennen.

Men våre analyser, kommentarer og lederartikler forbeholder vi oss retten til å utarbeide på egen hånd, uten innblanding fra utenforstående. Og avføder artiklene reaksjoner håper vi å høre fra de opprørte. De kan være sikre på at hvis de ønsker det vil deres innlegg bli publisert.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.noComments


bottom of page