top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Aldri så galt at det ikke kan bli verre.

Kommentar 16.03.2022: Pensjonen du skal leve av beregnes ut fra inntekten du hadde mens du jobbet. Skatter, trygder og overføringer belønner arbeidsinnsats, mens de som av ulike grunner faller utenfor straffes. Uverdig og helt unødvendig påpeker artikkelforfatteren.


Foto, Free photos


Av pensjonert platearbeider Ivan Høgeli, publisert 16.03.2022


Fattigdom i Kristiansand

Årets 8. mars arrangement hadde fattigdom i Kristiansand som et hovedtema. FVN har gjennom omfattende kartlegging av levekår i alle bydeler (sommeren 2019) avdekket at mer enn 3000 barn vokser opp i fattige familier. Connie Benzrud holdt tale om temaet på torget 8. mars. ‘Best ever’ mente nok Fædrelandsvennen, for hele talen var på trykk i avisen 9. mars. Talen beskriver hva de som stiller i kø utenfor lokalene der mat og klær deles ut gratis utsettes for. Nedverdigende og skambelagt i et land med et velferdssystem som skulle sikre alle et verdig liv. De er pensjonister, enslige forsørgere, uføre, arbeidsledige osv. Felles for disse er at politikerne i nesten alle partier ikke vil hjelpe dem ut av uføret. Sentrale og lokale partier sammen med lokale fagforeninger sitter stille, FVN beskriver problemene uten å diskutere løsninger.


Kappløp mot bunnen

Først og fremst godt illustrert med statsministerens utsagn om at vi aldri må komme i den situasjonen at trygd gir mer i inntekt enn arbeid. Fordi noen lønnes under fattigdomsgrensa vil de med lave pensjoner aldri kunne komme ut av fattigdom. Et system grunnlagt på mistillit. Basert på troa om at mange vil misbruke systemet. Ved å legge minstesatsene for trygd over fattigdomsgrensa og se på det som et middel til å løfte lavlønnsgruppene, kunne man unngå at de lavtlønte trekker trygdene ned i et ‘kappløp mot bunnen’.


Et arbeidsvillig folk

Norge er et av landene med høyest yrkesdeltakelse. Folk vil arbeide og delta i å bygge et velferdssamfunn som gir alle muligheten til et godt liv. Det hevdes at Norge er best i verden på dugnad. Barn og voksne har et mangfold av tilbud som er mulig fordi folk stiller opp. SSB beregner at frivillig, ulønnet innsats utgjør 142000 årsverk. Dette bør fortelle sosialdemokratiet at vi stort sett er et arbeidsvillig folk. Mange av de som ikke kan arbeide av sykdomsgrunner eller av andre grunner og må leve på trygd opplever et uverdig liv i skam over å ikke kunne fylle familiens mest primære behov. Fullstendig uverdig og helt unødvendig.


Et godt og verdig liv til alle

Da SV nylig i forhandlinger med regjeringa avviste et forslag om å gi pensjonister dårligere lønnsutvikling enn yrkesaktive sikra regjeringa flertall ved å inngå avtale med Høyre.

Stortinget med Arbeiderpartiet i spissen stemte ned forslag om å løfte enslige minstepensjonister over fattigdomsgrensa. Begrunnelse, for dyrt. Fædrelandsvennen kan få fart i debatten om de uverdige fattigdomsproblemene, men politisk redaksjon er kanskje tilhengere av arbeidslinja, så da så.

Skrot arbeidslinja, bruk penger på de som trenger det mest. Ikke kutt i trygdeordninger for å redde trygdesystemet, diskuter hva som må til for å gi alle et godt og verdig liv.


Utviklinga over mange år med regjeringer av forskjellig farge har lært oss at ‘aldri så galt at det ikke kan bli verre’.Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page