top of page
  • Forfatterens bildeArgument

Agder Energi/Å Energi – årsresultat 2022 – En katastrofe eller et gullår?

Kommentar06.03.2023: Vårt nylig fusjonerte strømselskap Å Energi har levert foreløpig resultat for 2022. Det var ikke uventet glimrende. Likevel sukker og stønner konsernledelsen over den nye grunnrenteskatten som selskapet ser som en trussel mot evnen til nyinvesteringer. Men med et slikt resultat kan man unders over hva problemet er?


Illustrasjon: T. Vestaas

Av Aage P. Danielsen, publisert 06.03.2023


Foreløpig resultat

Selskapet har lagt fram det foreløpige resultatet for 2022. Fusjonen med Glitre skjedde med virkning fra 1. desember 2022, slik at regnskapet har med seg tall for virksomheten i Glitre for desember måned. Ut fra det jeg kan se, påvirker de ikke i særlig grad resultatet sammenlignet med AE sitt regnskap for 2021.


Kampanje mot grunnrenteskatt

Forut for dette har selskapet kjørt en massiv kampanje mot økt grunnrenteskatt. Selskapets konsernsjef har gitt uttrykk for at dette nærmest er en katastrofe for virksomheten, og vil innebære at evnen til å gjennomføre nye investeringer nærmest ikke er til stede.

I sin kommentar til årsresultatet for 2021 var visstnok situasjonen en helt annen: «Det gir grunnlag for investeringer i ny, grønn energi og nye arbeidsplasser» skrev han.

Kristelig Folkeparti sin fylkesvaraordfører fulgte opp og karakteriserte endringen i grunnrenteskatt som «nærmest et ran».

Og Kristiansands ordfører har hengt seg på klagekoret og antydet at kommunen bør vurdere å selge aksjene.


Nest beste resultat

Det foreløpige resultatet vi nå har fått sier noe helt annet. Resultatet er det nest beste i selskapets historie, på tross av at produksjonen var den laveste noensinne. Det forteller i grunnen alt.

Bare året 2021 ga et noe bedre resultat. Årsresultatet i 2022 etter skatt blir 1 515 millioner kroner, mens det i 2021 utgjorde 1 923 millioner.

Tallene jeg refererer er det såkalte underliggende resultat, som selskapets eiere og ledelse forholder seg til. Resultatene i perioden fra 2017 til 2020 målt på samme måte var slik:

2020: 489 millioner

2019: 340 millioner

2018: 874 millioner

Og i årene forut for det har resultatet aldri oversteget 2018 resultatet.


Truer med å stoppe nyinvesteringer

Alle vet hvem som tar regningen for de siste års resultater. Det er først og fremst små og mellomstore virksomheter og vi forbrukere på tross av strømstøtte i egne hjem.

Vi som trodde at selskapet var «litt vårt», og som trodde at det ville oss vel, må innse at det bruker egne ressurser og egne eiere til massiv desinformasjon som våpen, dels mot egen deleier Staten, og dels mot oss andre som uansett sitter igjen med svarteper i dette spillet.

I en oppsiktsvekkende artikkel i Fædrelandsvennen den 20.oktober 2022 sier konsernsjefen rett ut at de ikke kommer til å gjennomføre prosjekter som gir ny, grønn energi hvis ikke skatteforslaget endres. Han oppgir at for Agder Energi vil det innebære økt grunnrenteskatt på 7 milliarder fram til år 2024. For året 2022 ble endringen i grunnrenteskatt 502 millioner. Med vanlig produksjon ville den blitt vesentlig høyere, men det ville også selskapets overskudd etter skatt; selv med 82 % marginalskatt blir det 18 % igjen.


Hva er problemet?

Det ble ikke noen endring i skatteopplegget. For en utenforstående er det derfor vanskelig å forstå hva som er problemet?Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no


Comments


bottom of page