• Argument

Kunst- og kultureliten har "kidnappet" Cultiva


KRONIKK 29.10.20: Vi hadde virkelig trengt et Barnas Hus når vi ser statistikkene over byens omfattende barnefattigdom, men det er ikke lenger Cultivas strategi. Cultiva rigges nå slik at den kan være en melkeku for Kunstsilo. Jeg tar sterk avstand fra Cultivas nye strategi, og vil utfordre politisk ledelse ved Jan Oddvar Skisland til å gjøre det samme.


Illustrasjon: T. Vestaas

Av Steinar Bergstøl Andersen (FrP),

Leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet

Agder fylkeskommune. Publisert 29.10.20.

Fædrelandsvennen har den siste tiden hatt omfattende og gode reportasjer om barnefattigdom og utenforskap i Kristiansand. Vi har alle visst at Kristiansand har hatt levekårsutfordringer, og som en følge av det også barn som ikke deltar i kultur- og fritidsaktiviteter. Vi var mange som var positive da Cultiva, ved tidligere daglig leder Erling Valvik og daværende styre, valgte å prioritere barn og unge foran en smal og marginalisert kunst- og kulturelite i Kristiansand.


Men Cultivas nye strategi raknet for noen år siden, da de valgte, mot Erling Valviks råd, å bevilge 100 millioner til Kunstsilo. I kritikken som fulgte etter dette vedtaket valgte styret å gjøre om Sørlandets Kunstmuseums lokaler i sentrum til Barnas Hus, et sted der barn kan lære og bli inkludert i kultur- og aktivitetslivet. Vitensenteret ble også lovet plass i det fine bygget. Men så skjedde det som ikke skal skje. Kunst- og kultureliten i byen vår hadde slikket sine sår etter kraftig motbør i forbindelse med prosessen rundt Kunstsilo. Nå var de igjen klare for kamp, og i kjent stil tilegne seg selv særfordeler. De "kidnappet" Cultiva, og fikk ansatt en ny daglig leder. Valvik var historie, og Kirsti M. Hjemdahl ble ansatt. Det er også blitt valgt et nytt styre, hvor Kjersti Løken Stavrum er styreleder. Barnas hus som skulle etableres i SKMUs bygg i sentrum er ikke lenger Cultivas plan.


Cultiva rigges nå på en måte slik at den kan være en melkeku for Kunstsilo. Alle vet at driftsbudsjettet til Kunstsilo med 150 000 besøkende i året ikke er realistisk eller troverdig. De har ingen mulighet til å få på plass nødvendige driftsutgifter. Alle vet også at den demokratiske viljen i bystyret og i Agder fylkesting om å øke overføringer til drift for Kunstsilo er redusert og snart borte. Altså - mens den politiske velviljen til Kunstsilo forvitrer så endrer Cultiva strategi. Det er ikke tilfeldig. Hvem skal ellers finansiere kunst og kulturelitens prestisjeprosjekt på Silokaien?

Det ble også tydelig kommunisert fra Cultiva og Kunstsilo-partiene i Kristiansand (Høyre, AP og KrF) at SKMU skulle gjøres om til Barnas Hus, og at kommunen derfor ikke skulle benytte seg av klausulen i kontrakten om å få bygget tilbake. Vi hadde virkelig trengt et barnas hus når vi ser statistikkene og byens omfattende barnefattigdom som er kommet godt til syne gjennom Fædrelandsvennens reportasjer om fattigdom, levekår og utenforskap. Dette er alvorlig, og vi må fra politisk hold holde Cultivas administrasjon og styre ansvarlig.


Jeg er tydelig og klar, jeg tar sterk avstand fra Cultivas nye strategi, og vil utfordre politisk ledelse ved Jan Oddvar Skisland til å gjøre det samme. Tar du utfordringen Skisland?

Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Send innlegg til MENINGER kontaktskjema eller til: post@argumentagder.no

  • White Facebook Icon

Følg oss på Facebook

© 2020 Argument Agder

ISSN 2703-8432

Org. nr. 924 851 961

Utgiversted: Kristiansand