• Argument

Kortsiktig å bygge ned havneområdet med privatboliger


KOMMENTAR 2.11.2020: Silokaia er blitt boligområde. Lagmannsholmen skal bli boligområde. Det er begrenset med muligheter for dype kaier og nok lagerareal som i tillegg har lett adgang til Europa eller jernbane ut i Norge. Når et offentlig område omreguleres til privat boligutbygging er tomta tapt for alltid.Foto: Google Earth

Av Harald Stensland. Publisert 2.11.2020


«Kristiansand står og faller med sin havn» heter ei innholdsrik bok om byens sentrale geografiske plassering i forhold til skipsfart mot Europa og verden for øvrig. Hvilken havn? Ja, boka er noen få år gammel. Silokaia er blitt boligområde. Lagmannsholmen skal bli boligområde. Brygga ved gamle Mekken er stort sett sperret av biler på vei med danskeferja. Kongsgårdbukta? Tja, for 40-50 år siden da ingen tenkte miljø kunne man være sprø nok til å skille jernbane og skipsfart. Altså om man først hadde tilgang på begge deler. Ikke alle byer har det. Men i 2020? Jernbanen er soleklar vinner på lange avstander, både når det gjelder slitasje og miljø.


Denne sommeren har mange nordmenn vært på Norgesferie. Jeg fikk mulighet til å studere både Egersund, Stavanger og Haugesund fra sjøsiden. Mange dypvannskaier. Levende industri. Død industri. Men der gammel industri var nedlagt lå fortsatt dypvannskaiene klare for fremtiden.


Jada, vi har resignert i Vesterhavna. Når et offentlig område, en brygge, en park eller offentlig virksomhet omreguleres til privat boligutbygging er tomta tapt for alltid. Salgsinntekten er kortsiktig. Men har fellesskapet råd til slike kortsiktige avgjørelser? Selv om Norges kyst er lang så er det faktisk begrenset med muligheter for dype kaier og nok lagerareal, som i tillegg har lett adgang til Europa eller jernbane ut i Norge.


Unntakstilstander som for eksempel Korona viser tydelig at når 3-4 skip ligger i opplag er havna full. Hvordan skal man da få inn nødvendige akutte varer? For det er vel ikke korn i den siloen?

Kommentarer? Send til post@argumentagder.no

Send innlegg til MENINGER kontaktskjema eller til: post@argumentagder.no

  • White Facebook Icon

Følg oss på Facebook

© 2020 Argument Agder

ISSN 2703-8432

Org. nr. 924 851 961

Utgiversted: Kristiansand