• Argument

Hvem er usaklig ?


KOMMENTAR 6.11.20: Politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Vidar Udjus, påstår at Øyvind Andresen er usaklig når han skriver at Fvn drev kampanjejournalistikk for å få Søgnefolk til å godta storkommunen. Jørund Try mener Udjus ikke har dekning for dette.
Av Jørund Try, publisert 6.11.20


Vidar Udjus kommenterte artikkelen "Stanken fra rådhuset i Søgne og andre eventyr fra redaktørene i Fædrelandsvennen" i Argument Agder 28.10.20. Han innleder med: «I motsetning til Andresen skal jeg være saklig og holde meg til fakta.» Udjus mener altså at han selv er saklig og holder seg til fakta, mens det er ikke tilfelle for Andresen, som kritiserer Fædrelandsvennen for pressedekningen av kommunesammenslåingen. Dette er en sterk påstand som bør begrunnes. Jeg kan ikke se at Udjus gjør det i sitt tilsvar.


Udjus skriver atskillig om konfliktene i Søgne kommune før sammenslåingen. Her oppfatter jeg han som troverdig. Men hvilken relevans har dette til innholdet i Andresens artikkel, som tar for seg Fædrelandsvennens pressedekning i forbindelse med kommunesammenslåingen ? Jeg vil tro at det i nesten alle kommuner og organisasjoner oppstår konflikter fra tid til annen. Disse kan være ødeleggende som f.eks. i Søgne. Konflikter er imidlertid en naturlig del av livet og må takles som sådan. Dersom en skulle begrunne en kommunesammenslåing med at det er konflikter i en kommune, tror jeg kommunekartet ville bli ganske mye endret hvert år. Jeg anser en slik begrunnelse for kommunesammenslåing som lite relevant.


I motsetning til Udjus' kommentar er Andresens artikkel godt dokumentert, og i stor grad basert på direkte sitater fra Fædrelandsvennen. Udjus benekter ikke innholdet i disse sitatene. Sammenstillingen av dem gir et solid grunnlag for helhetlige konklusjoner. Jeg kan ikke se at Udjus har dekning for sin påstand om at artikkelen til Andresen er usaklig og ikke basert på fakta, tvert imot.

Fædrelandsvennen har en sterk posisjon i mediebildet i vår landsdel. Det stiller atskillige krav til avisens seriøsitet, og innebærer at avisen må være åpen for kritikk, ta den alvorlig og lære av den. Det vil komme også leserne til gode. Vi ser nå at store aviser tar kritikk svært alvorlig og tar lærdom av det. Jeg kan ikke se at tilsvaret fra Vidar Udjus er uttrykk for en slik holdning til kritikk.


Jørund Try er veteran i Søgne-politikken, med to perioder bak seg i kommunestyret for Senterpartiet. Han har en variert yrkesbakgrunn; har arbeidet som gårdbruker, lektor i videregående skole og på høgskole, samt i administrativt arbeid.


Send innlegg til MENINGER kontaktskjema eller til: post@argumentagder.no

  • White Facebook Icon

Følg oss på Facebook

© 2020 Argument Agder

ISSN 2703-8432

Org. nr. 924 851 961

Utgiversted: Kristiansand